Project Description

Krow Digital logo
 • Krow Digital

 • 050 523-5051

 • Osaaminen:
  HTML/CSS
  JavaScript

  Julkaisujärjestelmät:
  Wordpress

  Kielet
  Suomi, English

Krow Digital

YHDISTÄMME TEKNOLOGIAN, LUOVUUDEN JA LIIKETOIMINNAN TUNTEMUKSEN

Suun­nit­te­lem­me kor­kea­laa­tui­set ja kau­pal­li­ses­ti toi­mi­vat verk­ko­si­vus­tot.
Suunnittelemme laadukkaat WordPress-verkkosivustot ja verkkokaupat, jotka on suunniteltu kasvattamaan liiketoimintaasi. Tuom­me sinulle li­sää asiak­kai­ta di­gi­mark­ki­noin­nil­la ja kruu­naam­me ko­ko­nai­suu­den kor­kea­luok­kai­sel­la vi­suaa­li­sel­la suun­nit­te­lul­la.

VERKKOSIVUSTOT, VERKKOKAUPAT JA VARAUSJÄRJESTELMÄT

Me toteutamme täysin liiketoimintaasi varten kehitetyt kokonaisuudet, jotka tuovat aitoa lisäarvoa.
 • WordPress-verkkosivustot
 • WooCommerce-verkkokaupat
 • Moder-varausjärjestelmät

VISUAALINEN SUUNNITTELU

Olem­me luo­va di­gi­toi­mis­to, jo­ka suun­nit­te­lee brän­dii­si, yri­ty­sil­mee­see­si ja verk­ko­si­vus­too­si liit­ty­vät ko­ko­nai­suu­det. Meillä on laaja-alainen kokemus toimimisesta kansainvälisten brändien, suomalaisten markkinajohtajien sekä eri alojen pk-yritysten kanssa.
 • Brändisuunnittelu
 • Yritysilmeet
 • Kampanjat
 • Markkinoinnin ja myynnin materiaalit

VERKKOPALVELUIDEN KEHITYS

Kehitämme myös olemassaolevia verkkosivustoja ja verkkokauppoja paremmin sekä kaupallisemmin toimiviksi.
 • Näkyvyyden kehitys, hakukoneoptimointi
 • Käytettävyyden kehitys, käyttöliittymäsuunnittelu
 • Kaupallisuuden ja myynnin kehitys, kassakonversiot
 • Toimivuuden kehitys, integraatiot, vakaus, latausnopeudet

Erikoisosaaminen

 • Matkailualan vahva tuntemus
 • Kaupan alan monipuolinen tuntemus
 • Integraatiot ja rajapinnat
 • Varausjärjestelmät
Ota yhteyttä