Vuonna 2016 voimaan astuneen uuden .fi -verkkotunnuslainsäädännön jälkeen poistuivat vanhat valtuutusavaimet kokonaan pois käytöstä. Valtuutusavaimien tilalle tulivat välittäjänvaihtoavain ja siirtoavain.

Välittäjänvaihtoavaimella vaihdetaan vain verkkotunnusta hallinnoiva taho eli välittäjä. Jos verkkotunnus halutaan siirtää toiselle välittäjälle, voi nykyinen välittäjä generoida välittäjänvaihtoavaimen. Avaimet ovat voimassa vain kuukauden sen generoinnin jälkeen eli näitä ei kannata pyytää säilöntätarkoituksessa.

Siirtoavaimella vaihdetaan verkkotunnuksen omistaja. Siirtoavain toimitetaan aina verkkotunnukselle merkittyyn sähköpostiosoitteeseen. Siirtopyynnön saatuaan verkkotunnusvälittäjä:

  • varmistaa, että pyytäjällä on oikeus siirtää verkkotunnus
  • lähettää verkkotunnuksen siirtoavaimen verkkotunnuksen käyttäjälle näkemättä avainkoodin sisältöä
  • siirtää verkkotunnuksen käyttäjältä toiselle, kun siirtoavain on toimitettu välittäjälle